Provádím

 • přejímky svařování
 • vizuální kontrolu a hodnocení svárů
 • kapilární zkoušku
 • přejímky nátěrů
 • kontroly a hodnocení povrchu z hlediska připravenosti před přípravou povrchu – vhodnost konstrukčního řešení, hranové zaoblení, provedení svárů
 • kontroly kvality přípravy povrchu – kovové podklady, beton, ostatní podklady pro nátěrové hmoty, galvanizované povrchy – kontrola profilu, čistoty povrchu, odprášení, kontrola přítomnosti rozpustných solí
 • měření a vyhodnocení tlouštěk nátěrové hmoty
 • kontroly celistvosti a kvality provedeného nátěru, provádění vysokonapěťové jiskrové zkoušky
 • kontrola přilnavosti nátěru odtrhovou nebo mřížkovou zkouškou
 • poradenství při výběru vhodného nátěrového systému, technologie přípravy povrchu
 • poradenství a tvorba specifikací a technologických postupů
 • aplikace a vyhodnocování vzorků nátěrových hmot
 • dozor při aplikaci nátěrových hmot a kontrolu dodržování limitů povětrnostních podmínek
 • pro uvedené činnosti disponuji potřebným přístrojovým vybavením
 • oblast působnosti – Evropa
 • ze své činnosti poskytuji denní a závěrečné zprávy včetně fotodokumentace
 • expediting, průběžné inspekce, kontroly dokumentace

Kontaktní informace

 • Ing. Jakub Teplý
 • Pražská 136, 53006
 • Pardubice - Popkovice
 • Česká republika
 • Mobil: (+420) 603 265 273
 • Fax: (+420) 461 105 266
 • E-mail: jakub-teply@email.cz

Kde nás najdete

Google mapa